August 13, 2020

19 Daily Kannada NewsPaper List In India [Online Free ePaPer]

Kannada Newspaper Name List For Online News Reading

 • Mangaluru Samachara
 • Prajavani
 • Vishwavani
 • Kannada Prabha
 • Udayavani
 • Janathavani
 • Mysooru Mithra
 • Hosa Digantha
 • Lankesh Patrike
 • Sanjevani
 • Karavali Ale
 • Karavali Munjavu
 • Vijaya Karnataka
 • Varthabharathi
 • Usha Kirana
 • Vijaya Vani
 • Suddi Now
 • Hai Bangalore
 • Samyukta Karnataka